Datateknik 98-14 ute 98-09-17

Våga slå vakt om din position


David Nordfors


Inte så långt in i framtiden kan det annars se ut så här: Jag får ett toppenerbjudande från en IT-leverantör. För under tusenlappen får jag en mobil kommunikator med inbyggd GPS, stor som ett cigarettpaket, som gör allt från att mäta min geografiska position till att låta mig delta i videokonferenser. På köpet får jag ett års gratis Internetanslutning. Dessutom fyller jag i en kundprofil som anger vilka typer av erbjudanden jag helst tar emot.
  När jag sedan går nedför gatan plingar det till. Ett meddelande på min mobila kommunikator undrar om jag är hungrig. Klockan är 17.27 och om en timme är det middagsdags. När jag öppnar meddelandet visar det sig att en restaurang inom två hundra meters avstånd har ett erbjudande som ser riktigt trevligt ut. Kommunikatorn undrar ifall jag vill boka bord och jag accepterar. Jag får tala med en hovmästare som inte har några svårigheter med att tillmötesgå mina önskemål.Bakom kulisserna ser det ut så här: Min Internetoperatör kan ge bort abonnemanget därför att deras inkomster kommer från organisationer i näringslivet som betalar för att få tillgång till databasen med användarnas geografiska positioner. För en extra kostnad kan de även få tillgång till listan över användarnas önskemål om erbjudanden. Den listan innehåller mer information än vad man kan tro. Marknadsundersökande företag har påpekat för sina kunder, bland annat restaurangen som skickade mig erbjudandet, att vissa intressen och människotyper hör ihop. Det marknadsundersökande företaget har genom grundliga intervjustudier fått fram korrelationstabeller som anger vilka typer av restauranger som är mest omtyckta bland människor med mina intressen. Hovmästarn har gått på snabbkurs hos marknadsundersökaren och lärt sig hur man tillmötesgår olika människotyper. Marknadsundersökarna är framtidens samhällsbyggare som styr informationsflödena mellan de som inte känner varandra.
  Många tycker säkert att detta inte alls ser ut som en mardröm. Men jag håller inte med. Äganderätten till uppgiften om min geografiska position är min och ingen annans -- detta är en mänsklig rättighet, även om det må finnas hur många människor som helst som gärna delar med sig av uppgiften om var de är. Därför måste vi slå fast -- och bevaka -- denna rättighet innan den börjar urholkas. Annars dröjer det inte länge förrän vissa blir trampade på av sin omgivning, och klagomålen avfärdas med de vanliga argumenten som börjar med "Men, BEHÖVER du verkligen..."och "Alla andra...". När de som opponerar sig uppfattas som kverulanter är det kört.
  Om folk vänjer sig vid att deras geografiska positioner är allmän egendom blir det svårt att stoppa samhället från att koppla kontrollfunktioner till systemet. Det vore ju konstigt ifall samhället inte fick serva sina medborgare med hjälp av samma information och verktyg som används av det kommersiella näringslivet. Det blir möjligt att kräva skatt på helt nya sätt. Redan för ett par år sedan fanns ett förslag om GPS-stödda avgifter för privatbilism i Stockholms City. Varför inte, om försäkringsbolagen redan infört tvång på GPS-kommunikator för att bilens stöldförsäkring ska gälla? Man kan också hitta på helt nya övervakningssystem. Den som har rent mjöl i påsen ska ju som bekant inte ha något att dölja.
  GPS är oerhört användbart, utvecklingen går fort och strukturer som byggts står ofta fast. Vi kan inte, och bör inte, stoppa den goda användningen: människor under medicinsk översikt kan förses med sensorer som känner av deras tillstånd och GPS-kommunikatorer som håller kontakten med berörda läkare/sjukvårdsinstanser.
  Frivilliga sammanslutningar av fritidsbåtsägare kan utrusta sina båtar med väderstationer och GPS-kommunikatorer. En sådan sammanslutning kan ge "levande" sjökort med mycket noggranna uppgifter om meteorologiska förhållanden, trafiksituationer och upprätthålla gemensam säkerhet.För ett par tusenlappar kan idag vem som helst köpa en handhållen GPS-mottagare som ger en positionsbestämning på något hundratal meter när, och priserna faller fort. Noggrannheten blir några meter med hjälp av några extra knep. Utvecklare jobbar på att få en noggrannhet på någon centimeter genom en fininställning med hjälp av den bärvåg på 1.52 GHz som GPS-signalerna skickas på.
  Förutom att ge noggrann lägesbestämning är varje GPS-mottagare en klocka som ger tiden med samma noggrannhet som de atomur som finns i GPS-satelliterna. Det betyder bland annat att man kan få olika GPS-utrustade apparater att bli exakt synkroniserade utan att de behöver kommunicera med varandra. Du kanske får P-böter när du stått en picosekund för länge....
  Din geografiska belägenhet ska tillhöra dig och ingen annan! Den ska endast kunna användas av andra med ditt godkännande, och du ska kunna ta tillbaka godkännandet när som helst. Tillåtelsen att använda positionsuppgiften ska ej kunna överlåtas. Fram till att detta hunnit bli lagstiftning bör mobiltele-och Internetoperatörer och andra aktörer själva ta med dessa villkor i avtalen med sina användare.

David Nordfors
David Nordfors är doktor i kärnfysik och arbetar på KK-stiftelsen


 


Copyright Datateknik


Prenumerera!

Beställ en förmånlig prenumeration nu!

[ Hemsida | Redaktion | Prenumeration | Annonser | Jobb | Sök | Övrigt ]